You are currently viewing (2023) Ransomware Protection

(2023) Ransomware Protection

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ในนามของ Terabyte Plus , Cluster  และ Veeam

 

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สละเวลามาร่วมงาน Ransomware Protection 

โดยภายในงานเราได้นำเสนอแนวทางการปกป้องข้อมูล Update Technology รวมถึงการเปิดตัว Service “ตรวจสุขภาพระบบไอที ป้องกันนรกจากผี Ransomware”

เราพร้อมให้คำปรึกษาออกแบบ และติดตั้ง รวมถึงดูแลหลังการขาย ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Tel. 02 692 8731-4 

e-mail : marketing@terabyteplus.com